Industri Energi sine nettsider

Gjenvalg i AKF

Sten Roar Martinsen ble i kveld gjenvalgt som leder etter en klar seier mot benkeforslaget Vegar Magnussen.
Også Per Frode Johansen ble gjenvalgt som kasserer.
Roald Alsaker ble valgt som vara hovedverneombud etter en spennende avstemming mot 3 andre kandidater.
Alle i valgkomiteens innstilling ble dermed valgt.
Hele 244 medlemmer deltok på årsmøtet som ble ledet med stødig hånd av Olav Støylen.

Godt oppmøte: hele 244 medlemmer deltok på Årsmøte 2020 (foto: (JÅJ)
Dirigentbordet: herrene Vikshåland, Støylen og Rosenberg (foto: JÅJ)