Industri Energi sine nettsider

Gjenvalg i AKF

Margunn Sundve og Jan Åge Johansen ble gjenvalgt som henholdsvis nestleder og sekretær  på årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening på Salteriet i kveld.
Også hovedverneombud Yngve Eriksen ble gjenvalgt.

Nærmere 60 medlemmer  møtte opp for å overvære:

1. åpning konstituering
2. årsberetning
3. regnskap
4. innkomne forslag
5. bevilgninger
6. valg
7. avslutning

Dirigentbordet som bestod av Olav Støylen, dirigent, Georg Vikshåland og Per Arne Rosenberg som sekretærer, loset årsmøtet trygt i havn, og ble belønnet med blomster.

Etter møtet, ble det tradisjon tro, servert reker med tilbehør.

Valgte på årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening:

Leder: Sten Roar Martinsen (EL) ikke på valg
Nestleder: Margunn Sundve (ST) 2 år
Sekretær: Jan Åge Johansen (KRM) 2 år
Kasserer: Per Frode Johansen (ST) ikke på valg
Miljøtillitsvalgt/Hovedverneombud: Yngve Eriksen (ST) 2 år

Styre i AKF:
Leder
Nestleder
Sekretær
Miljøtillitsvalgt/hovedverneombud
Ungdomstillitsvalgt* 1 år
Merkantiltillitsvalgt Trygve Eriksen 1 år
Hovedtillitsvalgt elektrolyse Anders Utne 1 år
Hovedtillitsvalgt støperi Per F. Johansen 1 år
Hovedtillitsvalgt valseverk Ingunn Hansen 1 år
Observatør med møterett:
Hovedtillitsvalgt Bilfinger Kåre Fossdal 1 år
Tillitsvalgt logistikk Geir Sunde 1 år
Tillitsvalgt tråd Odd J. Odde 1 år

Vara miljøtillitsvalgt/varahovedverneombud:Raymond Langeland (KRM) 1 år
Ungdomsutvalget: Simon Hasselkvist, Sandra Haave Aanensen, Stine Jensen, Kjell Tore Michelsen
* leder konstitueres på første møte.
Merkantilutvalget: Trygve Eriksen, Arvid Seljestokken, Else Marie Rossebø
Revisorer: Per Arne Rosenberg og Odd Johan Odde
Vararevisor: Atle Løndalen og Helge Syre
Eventyrhagen:
Janne Ulriksen (El) ikke på valg
Roald Alsaker (El) 2 år
Ola Olsen (Merkantil) 2 år

LO I Nord Rogaland: (1 år)
Helge Syre Vara: Sten Roar Martinsen
Georg Vikshåland Vara: Anders Utne
Per Arne Rosenberg Vara: Per Frode Johansen
Trygve Eriksen Vara: Jan Åge Johansen

Leder i AKF: Sten Roar Martinsen
Kasserer Per Frode Johansen la fram gode tall!
Dirigentbordet: fv: Per Arne Rosenberg, Olav Støylen, Georg Vikshåland