Industri Energi sine nettsider

Frister ifm Årsmøte 2022

Årsmøtedato: torsdag 24.februar kl 1800.Frist for innlevering er 7. januar 2022:• forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. (på valg: vara HVO)Sendes til valgkomiteen ved Arvid Seljestokken.• søknader om bevilgninger på årsmøtet i AKF er 7. januar 2022*.Sendes til AKF kontoret.• forslag til årsmøte i AKF er 7. januar 2022*. Sendes til AKF kontoret.*Alle forslag til valgkomiteen og søknad om bevilgning skal være underskrevet av forslagsstiller.