Industri Energi sine nettsider

Førstehjelpkurs

BHT invitere til førstehjelpskurs høsten 2018.

Kurset går over 3,5 timer og avholdes i Visnes Informasjonssal, Hydro Karmøy på følgende datoer:

Onsdag 17.10.         08:00 – 11:30

Onsdag 05.12.         08:00 – 11:30

Kurset vil ta for seg emner som:

Livreddende førstehjelp, hva er det?

Hjerte-lungeredning (HLR)

Opplæring i bruk av hjertestarter

Frie luftveier/fremmedlegeme i luftveiene

Blødninger

Brannskader

Etseskader

Det blir en blanding av teori og praktiske øvelser.

Påmelding til:

Bedriftshelsetjenesten@hydro.com