Industri Energi sine nettsider

Første kvartal 2022: Et av tidenes beste resultat for Hydro Karmøy

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 910 millioner kroner for første kvartal 2022. Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal trekker frem flere faktorer som bidrar til det sterke resultatet for første kvartal.

– Høye priser og etterspørsel for aluminium fortsetter også i 2022. Når vi kombinerer det med god drift og økt produksjon, gir det et av tidenes beste resultat for Hydro Karmøy, sier Guddal.

Hun mener at tilgang på fornybar kraft, teknologi og kompetanse gir et grønt globalt fortrinn.

– Aluminium fra Hydro Karmøy har lavt fotavtrykk sammenlignet med verdensgjennomsnittet, og det ønsker kundene. De siste årene har salget av vårt lavkarbonprodukt Hydro REDUXA, et av verdens reneste aluminiumsprodukter, mer enn doblet seg, sier Guddal.

(hentet fra Workplace)


Sikkerhet og bærekraft på agendaen

Hydro Karmøy hadde ingen fraværsskader i første kvartal.

– Sikkerhet er fundamentet for vår virksomhet, og settes alltid først. Vårt klare mål er at ingen skal skade seg på Hydro Karmøy, sier Guddal

I tillegg til sikkerhet er bærekraft et område der alle ansatte må ha kompetanse og ta eierskap.

– Vi har nå fullført «CO2-skolen» på Hydro Karmøy for alle medarbeiderne. Målet å øke kompetansen for hvordan vi jobber med å kutte utslipp og tydeliggjøre hvordan hver og en av oss kan bidra med smått og stort hver eneste dag for å bidra til utslippsmålene våre, sier Guddal.


Lærlinger til industrimekaniker-NM

I første kvartal har Hydro Karmøy gjennomført rekrutteringsprosessen for nye lærlinger som skal starte til høsten.

– Vi har 50 lærlinger på verket. Lærlingene er vår viktigste rekrutteringsvei, og de tilfører nye impulser til fabrikken. I år er vi ekstra stolte over at en av våre lærlinger har etter to tøffe kvalifiseringsrunder blitt plukket ut til Norgesmesterskap i industrimekanikerfaget, sier Guddal. Det er totalt seks deltakere fra hele landet som kom gjennom nåløyet.


Behov for mer fornybar kraft

Stabile og forutsigbare rammevilkår er viktig for industrien, og en forutsetning for at Hydro Karmøy skal kunne konkurrere i et globalt marked.

– Gode rammevilkår gjør at Hydro fremdeles kan være blant verdens fremste produsenter av aluminium. Ordninger som CO2-kompensasjonsordningen gjør oss i dag konkurransedyktige samtidig som vi bidrar til å kutte globale klimagassutslipp i Norge. Det må vi holde fast ved, sier Guddal.

– Samtidig ser vi at kraftoverskuddet i Norge kommer til å minke i årene som kommer. For å sikre aktivitet i fremtiden er det viktig at vi har tilgang på nok fornybar kraft til konkurransedyktige priser. Derfor er det nødvendig å få i gang nye, gode kraftprosjekter, både havvind, vannkraft – og også vindkraft på land der det er lokal støtte, sier Guddal.