Industri Energi sine nettsider

Første kvartal 2021: God drift, sterkt marked og økte priser for aluminium gir positivt resultat for Hydro Karmøy Metallverk.

Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 190 millioner kroner i første kvartal.

Drifts- og markedsmessig har dette vært en god start på året. Når vi kombinerer god drift med høy etterspørsel, økte priser på aluminium og lavere priser på råvarene vi bruker i vår produksjon styrker det våre driftsresultater. Denne trenden ser ut til å fortsette, men vi tar ingenting for gitt og jobber videre med forbedringer i alle ledd, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.
Særlig innenfor bilsegmentet har første kvartal vært svært bra.
Her er Hydro Karmøy godt posisjonert, da vi over flere år både har investert i organisasjon og teknologi for å kunne levere avanserte produkter til en industri som krever høy kvalitet og presisjon, sier hun.
Høyt smittetrykk
Også Hydro Karmøy har vært preget av det høye smittetrykket på Haugalandet i første kvartal.
Smittetiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien måtte ytterligere skjerpes da Haugalandet stengte ned. Det har vært arbeid i mindre grupper, påbud om munnbind, sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi hadde i denne perioden noen smittetilfeller på verket, men omfanget av karantene var håndterbart og vi har opprettholdt en god drift. Dette takket være en flott innsats i hele organisasjonen, sier Guddal.
Tross høy beredskap og høy aktivitet så legger Hydro Karmøy bak seg et kvartal uten alvorlige personskader.
Det viser at medarbeiderne, i en krevende periode, klarer å fokusere på det viktigste – nemlig sikkerheten.
Økt etterspørsel etter Hydro REDUXA
Vi fortsetter å styrke vår posisjon som leverandør av lavkarbon aluminium. Teknologien vi har på Karmøy med verdens laveste energiforbruk gir oss et solid utgangspunkt.
Markedet etterspør i økende grad grønnere aluminium. Dette leverer vi i form av Hydro REDUXA, sertifisert aluminium med et karbonfotavtrykk som er en fjerdedel av verdensgjennomsnittet, sier Guddal.
Nå forsker også Hydro på metoder for å bruke resirkulert aluminium direkte i produksjonen av primæraluminium.
Dersom denne metoden verifiseres er det noe som både vil ytterligere redusere det klimafotavtrykket fra Karmøy og øke produksjonen ved bruk av skrap, sier Guddal.
Workplace: Nils Wibe-Rheymer