Industri Energi sine nettsider

Første kvartal 2019: Høye råvarekostnader og lav aluminiumpris preger resultatet til Hydro Karmøy

Onsdag presenterte metallverket et underskudd før renter og skatt på 138 millioner kroner i første kvartal, mens valseverket endte på 27 millioner kroner i overskudd.

Fabrikksjef ved metallverket Ingrid Heradstveit Guddal sier resultatet er preget av fortsatt høye råvarepriser og lav aluminiumpris, men at produksjon og drift på Karmøy fortsetter å levere.
Fabrikksjef ved valseverket Pål Tage Endresen kan se tilbake på et økonomisk resultat påvirket positivt av høyere produktmarginer og salgsvolum.
Både valseverket og metallverket oppnådde i mai sertifisering fra den internasjonale bransjeorganisasjonen Aluminium Stewardship Initiative (ASI) for ansvarlig og bærekraftig drift. Som resten av Hydro har også Hydro Karmøy vært preget av cyberangrepet som rammet selskapet i mars.

– Vi opprettholdt normal produksjon takket være en dyktig organisasjon, som mobiliserte raskt og sikret kundeleveransene våre. Cyberangrepet viste tydelig hvor viktig det er at vi har solid prosesskunnskap kombinert med digital kompetanse. Hele organisasjonen stod på døgnet rundt for å holde hjulene i gang, og vi opplevde ingen alvorlige hendelser eller skader i denne perioden, sier Guddal.

Endresen, fabrikksjef ved valseverket, trekker også frem de ansattes kompetanse.

– Vi opplevde først full produksjonsstans i kaldvalseverket, og båndstøperiet holdt vi i gang ved hjelp av manuell drift. Produksjonstapet ble imidlertid begrenset takket være en imponerende innsats fra samtlige kollegaer ved valseverket, og vi håndterte hendelsen uten personskader, sier Endresen.

Fabrikksjef Guddal ved metallverket er bekymret for at økt nettleiekostnad fra Statnett svekker lønnsomheten til verket og gjør nye investeringer krevende. Dersom Statnetts ambisjon for tariffering av industrien blir vedtatt, vil hjørnestensbedriften på Karmøy få en ekstraregning på flere titalls millioner kroner hvert år framover.

– Slike uforutsette ekstrakostnader er krevende når vi er i en tøff, internasjonal konkurranse og trenger forutsigbarhet i rammebetingelser. Det skaper usikkerhet om hvilke fremtidige kostnader vi skal basere investeringsbeslutningene våre på, sier Guddal.

Forfatter: Nils Vibe-Rheymer

Du kan lese hele kvatalsrapporten på Hydro intranett