Industri Energi sine nettsider

Første kvartal 2018: Hydro Karmøy

Hydro Karmøy leverer på sikkerhet, teknologi og kvalitet i årets første måneder, men høyere råvarekostnader, økte faste kostnader og kostnader knyttet til teknologipiloten trekker det økonomiske resultatet ned sammenlignet med forrige periode i fjor.

Samlet resultat før renter og skatt for metallverket og valseverket ved Hydro Karmøy endte i første kvartal på 35 millioner kroner. Metallverket leverte et overskudd på 21 millioner kroner, som er 101 millioner kroner lavere enn i første kvartal i fjor. Valseverkets resultat ble 14 millioner kroner, en nedgang på 6 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2017.

Effekten av høyere aluminiumpriser i norske kroner har blitt mer enn utlignet av høyere råvarekostnader, hovedsakelig drevet av økte alumina- og anodepriser. Videre er resultatet for metallverket, som forventet, negativt påvirket av økte faste kostnader og avskrivinger som følge av idriftsettelse av piloten samtidig som produksjonen er begrenset i denne delen av oppstartsfasen, sier fabrikksjef ved metallverket, Tom Petter Johansen. Han trekker frem at dagens aluminiumpris henger sammen med et strammere og mer usikkert aluminiummarked globalt, noe som kan bety utfordringer på sikt for de norske verkene.

Du kan lese mer på intranett, hvor saken er hentet fra. (tekst: Kari Ertresvåg)