Industri Energi sine nettsider

Fornyet kontrakt med Storebrand for innskuddspensjon i Norge

Hydro har besluttet å fornye avtalen med Storebrand på leveranse av innskuddspensjons- løsningen for alle Hydros selskaper i Norge. Dette ble utfallet av en nylig avsluttet anbudsprosess ledet av GBS, med deltakelse fra blant annet Group Finance og tillitsvalgte. Storebrand har vært vår leverandør på innskuddspensjon siden 2010. Utgangspunktet for anbudsprosessen har vært at Hydros ansatte skulle ha et like godt pensjonstilbud som i dag.

Ny avtale trer i kraft fra 1.1.2021 og gjelder for 5+2 år. Avtalen er lik dagens avtale, med visse forbedringspunkter.
Leverandørenes arbeid med Kapitalforvaltningen, som har betydning for avkastningen på de ansattes pensjonsmidler fremover i tid, samt tilbud om privat tilleggssparing var viktige momenter i evalueringsprosessen. Dagens ordning i Storebrand med ulike spareprofiler og muligheten for å velge disse selv fortsetter. De konkurransedyktige sparesatsene på 6% av lønn mellom 0-7,1G og 20% av lønn mellom 7,1G-12G forblir også uendret.
Alle oppfordres til å logge seg inn på «Min pensjon» i Storebrand for å få en oversikt over egen pensjon. Her kan du også gjøre endringer i din spareprofil samt opprette egen privat spareavtale om du ønsker det.
Ansatte på ytelsesordningen er ikke omfattet av denne nye kontrakten, deres pensjonsavtale forblir uendret hos Norsk Hydros Pensjonskasse.
(Workplace: Eva Kristin Bergersen)