Industri Energi sine nettsider

Foredrag om situasjonen i Brasil

Nina Schefte, Corporate Social Responsibility (CSR) Manager i Hydro holdt i dag foredrag om situasjon i Brasil i Nye infosalen.

Agendaen for foredraget :

 • Kort historie om Albras og Alunorte
 • Lokalsamfunnet og miljøhensyn
 • Hendelsesforløpet for utslippet (utslipp, lokalbefolkning, politisk situasjon)
  • De forskjellige partene sine interesser
  • Konsekvens for Hydro
  • Konsekvens for verdensmarkedet
  • Tiltak fra Hydro på kort og lang sikt

Møtet ble arrangert av Hydro Young Professionals på Karmøy   og var åpent for alle.