Industri Energi sine nettsider

Føderal domstol løfter siste embargo på Alunortes deponiområde

Den føderale brasilianske domstolen i Belem løftet i går, 26. september, den siste embargoen på Alunortes nye deponi for bauksittrester (DRS2). Alunorte kan dermed gjenoppta installasjons- og oppstartsaktivitetene ved deponiet og den 19 måneders lange embargoen som har begrenset aktivitene ved anlegget er over.t på anlegget.

– Dette er en milepæl for Alunorte og vil bidra til vår agenda mot et mer lønnsomt og bærekraftig Hydro, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Beslutningen fra den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoen under straffesøksmålet kom etter avgjørelsen fredag 20. september, om å løfte samme embargo fra det sivile søksmålet.

– Vi er glade for å kunne gjenoppta installasjons- og igangkjøringsaktivitetene på dette topp moderne avfallsdeponiet, som er den eneste langsiktige løsningen for bærekraftig og robust virksomhet ved Alunorte. Dette er gode nyheter for våre hardtarbeidende ansatte, for kunder og for alle lokale interessenter som har bidratt til å gjøre dette mulig, sier John Thuestad, konserndirektør for forretningsområdet Bauksitt & Alumina.

Embargoene har forhindret Alunorte fra å følge den opprinnelig planlagte overgangen fra det gamle avfallsdeponiet (DRS1) til det nyeste deponiet (DRS2), i kombinasjon med ny pressfilterteknologi. Pressfilteret er den mest moderne og bærekraftige teknologien tilgjengelig i verden for deponering av bauksittrester.

Byggingen av DRS2 startet i 2014. Pressfiltrene produserer prosessrester med 78 prosent tørt innhold, noe som muliggjør stabling og kompaktering av restene, samtidig som det øker sikkerheten knyttet til DRS2 og betydelig reduserer arealet som trengs for avhending.

Interne og eksterne undersøkelser, inkludert undersøkelser utført av myndighetene, bekreftet at det ikke var overløp fra Alunortes deponi for bauksittrester som følge av nedbøren i februar 2018.

Sken er hentet fra Hydro intranett. Tekst: Stian Hasle