Industri Energi sine nettsider

Fjerde kvartal 2021 : sterkt resultat for Hydro Karmøy

I dag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 656 millioner kroner for fjerde kvartal 2021, og et samlet overskudd på 1.802 millioner kroner for hele 2021.

Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal sier det er kombinasjonen av mange faktorer som er grunnen til det sterke resultatet.

– Det er høye priser og etterspørsel for aluminium. Når vi kombinerer det med god drift og full produksjon så gir det et veldig godt resultat. I tillegg ser vi at til tilgang på fornybar kraft, teknologi og kompetanse gir oss et grønt globalt fortrinn. Aluminium fra Hydro Karmøy har lavt fotavtrykk sammenlignet med verdensgjennomsnittet, og det ønsker kundene i stadig større grad, sier Guddal.

Hydro er opptatt av at myndighetene sikrer langsiktige rammevilkår for industriutvikling. Tilgang til nok fornybar kraft til konkurransedyktige priser, og videreføring av CO2-kompensasjonsordningen er viktig for konkurranseposisjonen til norsk industri.

Brukte strømkabler får nytt liv

I tillegg jobber Hydro Karmøy med å øke bruken av resirkulert aluminium i støperiet – det tar fotavtrykket ytterligere ned.

– I 2021 har vi tatt viktige skritt på dette området. Et eksempel fra et av våre støperier er at vi resirkulerer brukt kabel fra strømnettet og lager ny tråd som skal bli til ny kabel. Det er det fine med aluminium – det er evig resirkulerbart og bidrar til sirkulærøkonomi i praksis, sier hun.

Sikkerhet og CO2-skole

Hydro Karmøy hadde ingen fraværsskader i fjerde kvartal.

– Vi fortsetter sikkerhetsarbeidet med full styrke, og hadde én fraværsskade i 2021. Det er én for mange, men alt-i-alt må 2021 sies å være preget av trygg og god drift i et pandemi-år, sier Guddal.

I tillegg til sikkerhet er bærekraft et område der alle ansatte må ha kompetanse og ta eierskap.

– Vi har startet CO2-skolen på Hydro Karmøy for alle medarbeiderne. Målet er kompetanseheving mot et nullutslippssamfunn og tydeliggjøre hvordan hver og en av oss kan bidra med smått og stort hver eneste dag for å redusere klimagassutslippene, forklarer Guddal.

Nye lærlinger

Som tidligere år har Hydro Karmøy tatt inn nye lærlinger – til sammen er det rundt 50 lærlinger på verket.

– Lærlingene er vår viktigste rekrutteringsvei i tillegg til at de tilfører nye impulser. Å ta imot nye kollegaer og gi dem god opplæring er viktig for sikkerheten, kvaliteten, produktiviteten og ikke minst for trivselen for alle. Et godt arbeidsmiljø er fundamentet for at vi alle skal ha det bra og dermed også yte bra, sier Guddal.