Industri Energi sine nettsider

Fjerde kvartal 2020: Høy etterspørsel og stabil drift gir positivt resultat for både metallverk og valseverk ved Hydro Karmøy

Fredag presenterte metallverket et overskudd før renter og skatt på 119 millioner kroner i fjerde kvartal, mens valseverket leverte et overskudd på 24 millioner kroner. For 2020 i sin helhet ble resultatet 171 i overskudd for metallverket og 54 millioner for valseverket.

Metallverket:

– Det er gledelig å se at etterspørselen etter våre produkter øker betraktelig i fjerde kvartal etter krevende tider som følge av pandemien. Dette kombinert med god drift og gode priser for aluminium ga et positivt resultat for metallverket på Hydro Karmøy, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.
I tillegg til kontinuerlig fokus på høy kvalitet på kundeleveranser, har medarbeiderne på Hydro Karmøy jobbet for å sikre gode smitteverntiltak og sikker og effektiv drift 24 timer i døgnet.
– Dette har vi lykkes med. Medarbeiderne har tilpasset seg raskt og alle har bidratt til å holde hjulene i gang.
– Et stort lyspunkt i fjerde kvartal er vi har gjennomført en vellykket verifisering av produksjonsteknologien HAL4e som har vært under testing ved teknologipiloten, sier Guddal.
Målet siden oppstarten i januar 2018 har vært en industriell fullskalaverifisering av Hydros nyeste aluminiumsproduksjonsteknologi som har om lag 15 prosent lavere energiforbruk per produsert kilo aluminium, enn verdensgjennomsnittet.
– Det var jubelstemning da den endelige ytelsestesten viste positive resultater. Teknologien fungerer, og vi har nådd målene våre på energiforbruk i tillegg til rekordlave nivåer av direkte CO2-utslipp fra elektrolyseprosessen. Resultatene kom rett før julaften – det var kjærkomment for alle involverte, sier en stolt fabrikksjef.
Valseverket:
I valseverket er også gleden stor over fulle ordrebøker og bedret markedssituasjon.
– Vi har økt salgstonnasje i fjerde kvartal, og starter 2021 med fulle ordrebøker. Jeg ser tilbake på 2020 som en lagseier. Covid-19 rammet hardt med redusert salgstonnasje, produktmarginer samt økt sykefravær. I periode med reduserte ordrer har vi utnyttet kapasitet til forproduksjon. Denne strategien gav uttelling og i 2020 ble det satt årlig salgsrekord fra eksterne lagre. Det ble satt ny produksjonsrekord for “utbytte” i Båndstøperiet. Gratulerer! Vi har så langt unngått smitte, og det er det viktigste. Vi drar nå nytte av de kostnadsreduserende tiltakene som ble gjennomført da markedet var på sitt dårligste i 2020, sier fabrikksjef på valseverket Pål Tage Endresen.
Investeringer i automatisering som vil øke sikkerhet og produktivitet er godkjent med en investeringsramme på 18,5 millioner kroner. Første del av prosjektet ble fullført i fjerde kvartal 2020, og ferdigstillelse blir i løpet av 2021.
Hydro Workplace: Nils Vibe-Rheymer