Industri Energi sine nettsider

Fjerde kvartal 2019: stabil drift ved Hydro Karmøy, men lave metallpriser og krevende produktmarked i Europa preger resultatet

Fredag presenterte metallverket et underskudd før renter og skatt på 4 millioner kroner i fjerde kvartal, mens valseverket leverte et overskudd på 13millioner kroner.

Metallverket:

– Resultatet for metallverket gjenspeiler et svært krevende aluminiumsmarked i 2019 hvor spesielt bilindustrien som er et viktig kundesegment for oss, har hatt en negativ utvikling. Året har også vært preget av høye råvarepriser som skyldes et strammere marked i forbindelse med de produksjonsrestriksjoner Hydro ble pålagt i Brasil. Disse restriksjonene er nå løftet og både leveranse situasjonen og pris er normalisert, sier fabrikksjef Ingrid Guddal.

Valseverket:

I valseverket kan fabrikksjef Pål Tage Endresen se tilbake på et år med flere rekorder.
– Vi satte ny produksjonsrekord med over 10 000 tonn råkveil produsert i oktober 2019. Også på slittet materiale oppnådde vi produksjonsrekord med over 20 000 tonn – vi merker økt etterspørsel etter disse produktene fra elbilindustrien. Her vil jeg gi honnør til alle ansatte. Disse rekordene er en lagseier, sier Endresen.

HMS:

Både metallverk og valseverk legger bak seg et godt kvartal når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ingen registrerte fraværsskader og lavt sykefravær.

Hentet fra Workplace (tekst: Nils Vibe-Rheymer)