Industri Energi sine nettsider

Fagskole: «Bærekraftig transport- og logistikkledelse»

I det arbeidet Alnor Kjemiske har lagt ned i fagskoleutdanning kan kompetansetillitsvalgt Jan Åge Johansen nå melde at det er igangsatt planarbeid for utvikling av fagskoleutdanningen Bærekraftig transport- og logistikkledelse. Det er av DIKU gitt tilsagn til utviklingen av fagskoleutdanningen som blir helt ny.

Bakgrunnen for dette nå blir igangsatt er et samarbeidsmøte mellom AKF, AOF Vestlandet-Agder (tidligere AOF Haugaland) og Transportkompetanse AS og TK gruppen AS hadde i januar 2021. Det ble deretter nedsatt arbeidsgrupper med resurspersonell med blant annet Astrid Bru Sætrevik og Susanne Vinje fra Hydro.
Alnor Kjemiske har med dette fått på plass både lokale fagskoler og betaling for relevante fagskoleutdanninger i Hydro og Speira.
Vi kommer tilbake til når oppstart av fagskolen begynner, blir trolig ikke før i 2023.
Har du forslag til andre relevante fagskoler som mangler i distriktet vårt, kom gjerne med innspill til oss!
Kontakt kompetansetillitsvalgt:
jan.age.johansen@speira.com
jan.age.johansen@hydro.com