Industri Energi sine nettsider

Enighet i forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst

Mandag den 14. september startet forhandlingene mellom Norsk Industri og Industri Energi på Elektrokjemisk overenskomst. Sent i natt ble det enighet rundt forhandlingsbordet og resultatet ble følgende:

-Økning på 4% på skifttillegg
Skifttillegget på overenskomsten skal økes med 4 prosent gjeldende fra 1. mai 2020. Overtidssatsene og satsene for overganger innen og mellom arbeidstidsordninger justeres med 2,4 prosent. Frontfag fikk 6,3 % på skifttilleggene dette året, de forhandler skifttilleggene annet hvert år og har det som en del av rammen. Elektrokjemisk forhandler skifttilleggene hvert år og har det utenfor rammen.
-Minstelønnssatsen løftes med 2,4 prosent til 187,61 kroner timen for en dagarbeider, inkludert 50 øre som gis i et generelt tillegg til alle. Den nye satsen gjøres gjeldende fra 1. april 2020 og vil bli justert for uketimetall for skiftordninger.
– Kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær har vært et veldig tydelig krav fra våre medlemmer, og det er vi stolte over å nå endelig ha fått på plass, sier forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding. Det er lagt inn en forutsetning i protokollen om at kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær ikke skal gå på bekostning av HMS-krav.
– I tillegg har vi blitt enige om at det skal nedsettes et utvalg som skal se på utfordringene knyttet til den teknologiske utviklingen av operatørrollen i overenskomsten, sier organisasjonsdirektør Carla Botten-Verboven i Norsk Industri.