Industri Energi sine nettsider

Endringer i toppledelsen i Rolled Products

For nesten to måneder siden startet Rolled Products sin «potensialanalyse» med støtte av konsulentselskapet Bain & Company. Den «potensialanalysen» er en del av den strategiske gjennomgangen, som Hydros nye konsernsjef Hilde Aasheim kunngjorde for Rolled Products 8. mai.

Ganske tidlig i prosessen ble det åpenbart at vårt nåværende oppsett ikke er egnet for å bringe oss dit vi ønsker å gå, sier Einar Glomnes.

Den nye organiseringen av Rolled Products vil omfatte fem forretningsenheter (Auto, can, folie, Litho, General engineering) og forretningsområdets støttefunksjoner (People & HSE, Finance & Strategy og Strategic Operations).

Ledere for forretningsenhetene (BU):

-Ny leder av Automative: Pascal Werner

-Ny leder av Cans: Boris Kurth

-Ny leder for både Lithography og Foil:Aleksander Dørsel

Ny leder av General Engineering: Martin Sagen

Det er også nye ledere i støttefunksjonene:

-Ny leder for strategic Operations: Ragnhild Schmidt

-Ny leder for Finance & Strategy: Rolf Lindback

-Ny leder for People & HSE (HMS): Katharina Hagenkøtter.

Alle endringene skjer fra og med 10.september 2019.

Nyheten er hentet fra Hydro intranett.