Industri Energi sine nettsider

Endringer i Hydros konsernledelse

Hydros nye konsernsjef, Hilde Merete Aasheim, kunngjorde flere endringer i selskapets konsernledelse da hun startet i sin nye stilling på onsdag, for å omorganisere toppledelsen i samsvar med sin dagsorden.

Eivind Kallevik vil overta som leder for Primary Metal etter Hilde Merete Aasheim med virkning fra 15. august. Einar Glomnes, tidligere leder for globale deleide verk i Primary Metall, vil erstatte leder for Rolled Products, Kjetil Ebbesberg, med umiddelbar virkning, mens Pål Kildemo vil overta som konserndirektør for økonomi og finans (CFO) etter Eivind Kallevik med virkning fra 15. august. I overgangsperioden vil Kildemo være fungerende leder for Primary Metal i tillegg til sin nåværende stilling som leder for finans i Primary Metal.

– Eivind Kallevik, som er en leder med bred internasjonal erfaring fra hele Hydros verdikjede, vil overta ansvaret for Primary Metal. Den unge, men allerede erfarne og talentfulle Pål Kildemo vil overta nøkkelrollen som vår nye CFO, og skape ny fremdrift i Hydros forbedringsarbeid. Einar Glomnes har omfattende kommersiell erfaring og bransjekunnskap som kommer godt med når vi nå skal omstrukturere og foreta en strategisk gjennomgang av Rolled Products, sier Aasheim.

Eivind Kallevik blir ny konserndirektør for Primary Metal etter Hilde Merete Aasheim

Etter seks år som konserndirektør med ansvar for økonomi og finans, er Eivind Kallevik nå utpekt til å overta som ny konserndirektør for Primary Metal etter Hilde Merete Aasheim. Kallevik har hatt flere nøkkelstillinger på økonomiområdet etter at han startet i Hydro i 1998, inkludert tre år som leder for finans i Bauksitt og Alumina i Brasil, som leder for konsernstab for økonomisk rapportering, resultater og skatt, og som leder for finans i det tidligere nedstrøms forretningsområdet Aluminium Products. Kallevik har en bachelorgrad fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og en mastergrad i Business Administration fra University of San Fransisco. Kallevik vil overta den nye stillingen og sitt nye ansvarsområde med virkning fra 15. august, og vil rapportere til konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Pål Kildemo blir ny konserndirektør for økonomi og finans etter Eivind Kallevik

Pål Kildemo er utnevnt til ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO) etter Eivind Kallevik. Kildemo kommer fra stillingen som leder for finans i Primary Metal, en stilling han har hatt siden 2016. Kildemo har en mastergrad i økonomi og finans fra Heriot-Watt University i Edinburgh i Skottland i 2008, og begynte som trainee i Energi samme år. Han har siden hatt flere nøkkelstillinger innenfor risikostyring, investorrelasjoner og finans. Kildemo vil overta den nye stillingen 15. august, og vil rapportere til konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Fra 8. mai vil Kildemo midlertidig fungere i stillingen som konserndirektør for Primary Metal i tillegg til rollen som leder for finans, inntil de nye organisasjonsendringene trer i kraft.

Einar Glomnes blir ny konserndirektør for Rolled Products etter Kjetil Ebbesberg

Einar Glomnes er utnevnt til ny konserndirektør for Rolled Products etter Kjetil Ebbesberg, som vil fortsette som strategisk rådgiver fram til 1. oktober 2019. Einar kommer fra stillingen som direktør og leder for globale deleide verk i Primary Metal, en stilling han har hatt de fire siste årene. Før dette var han daglig leder for Hydro Aluminium i Asia, som ligger i Singapore. Glomnes begynte i juridisk avdeling i Hydro i 2004 etter å ha jobbet for advokatfirmaet Schjødt og konsulentselskapet McKinsey & Co. Glomnes har en mastergrad i jus fra Universitetet i Oslo og Columbia Law School i New York. Han vil starte i den nye stillingen umiddelbart og rapportere til konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Inntil en permanent etterfølger er på plass, tar Knut Meel ansvaret som leder av Global Joint Ventures.

Hentet fra Hydros intranett (tekst: Erik Brynhildsbakken)