Industri Energi sine nettsider

Endring i Hydros konsernledelse

Vi har gjennomført en grundig vurdering av både interne og eksterne kandidater til konserndirektør-stillingen som leder av HR & HMS. Basert på denne vurderingen har vi konkludert med at den beste kandidaten allerede er ombord, og jeg er glad for at Hilde takker ja til å fortsette på permanent basis. Hildes kompetanse og erfaring innen helse og sikkerhet var sentrale faktorer i beslutningen, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Du kan lese mer på Hydro intranett (tekst: Halvor Molland)