Industri Energi sine nettsider

Endring av kantineforhold – Hydro Karmøy

KMV og KRM har i samarbeid med tillitsvalgte besluttet å bevilge 100.000 kroner til opprusting av hovedkantinen på verket (kantine 1). Fagforeningene vil selv lede arbeidet sammen med vår kantineleverandør for å få til en positiv og synlig opprusting av kantinen ved verket. I tillegg vil det legges opp til at den suksessrike ordning med ambulerende kantinetjeneste fortsetter som et tilbud til ansatte som har tilhold langt fra hovedkantinen. Kantinedriften ved kantine 2 (Seaside) legges samtidig ned ved Hydro Karmøy fra den 1.10. d.å.(Workplace: Torbjørn S. Heyerdahl)