Industri Energi sine nettsider

Ekstraordinært Årsmøte AKF

Mandag 26.september ble det avholdt ekstraorsinært Årsmøte i i Alnor Kjemiske Fagforening.

Det var 47 medlemmer til stede på årsmøte.
Etter åpning og konstituering var det to saker på
agendaen: samleforening og nye vedtekter.
De ble enstemmig godkjent.
Nytt styre i Alnor Kjemiske Fagforening er:
AU (arbeidsutvalget):
Leder Margunn Sundve, AKF Hydroklubben
Nestleder Ingunn Hansen, AKF Speiraklubben
Sekretær Kåre Fossdal, AKF Bilfingerklubben
Kasserer Per Frode Johansen, AKF Hydroklubben
Styremedlemmer:
Anders Utne, AKF Hydroklubben
Alf Ytreland, AKF Hydroklubben
Therese Krokedal, AKF Hydroklubben
Jan Åge Johansen, AKF Speiraklubben