Industri Energi sine nettsider

Effektiviserings- og forbedringsledelse – gratis fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Gratis videreutdanning: AOF Haugaland har fått offentlig finansiering på sin Fagskoleutdanning «Effektiviserings- og forbedringsledelse», og kan tilby denne utdanningen GRATIS.

AOF Haugaland tilbyr nå gratis fagskoleutdanning «Effektiviserings- og forbedringsledelse» (60 studiepoeng)

«Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse.

Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked».

Utdanningen passer for
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.

Utdanningen legges opp med undervisning ca. 5 kvelder pr. mnd. fra kl. 1700-2100. (over 4 semestre/2år)

Studentavgiften er kr. 400.-. Utgifter til litteratur må alle studenter dekke selv. (kan søkes dekket gjennom stipend fra LO`s Utdanningsfond)

Kursstart: 12. februar 2020

Kontaktperson: Inger Johanne Bligaard inger.johanne.bligaard@aofhaugaland.no

Mobil: 970 97 556.

Du kan lese mer om kurset på AOF`s nettsider