Industri Energi sine nettsider

Driftssentralen på Rjukan overtar styringen av kraftforsyning til Hydro Karmøy

Hydro Karmøy blir det første aluminiumverket som knyttes opp mot Hydro Energis moderne driftssentral på Rjukan. – Det gode samarbeidet lagt ned av Energi og Primærmetall gir Hydro potensielle stordriftsfordeler i fremtiden, og er et viktig steg mot «one smelter system»-ambisjonen, sier leder for Primærproduksjon Ola Sæter.

2. november overtar Hydros driftssentral på Rjukan styringen og overvåking av kraftforsyningen til aluminiumproduksjonen på Karmøy.
– Gjennom kraftforsyningen til Hydro Karmøy vil Energi utnytte og videreutvikle kompetansen sin og øke forståelsen av problemstillingene knyttet til driften av Hydros aluminiumverk. Samarbeidet knytter de operative driftsmiljøene sammen og det styrker den viktige kompetansen for levering av kraft uten avbrudd. På sikt vil dette kunne muliggjøre storskala driftssentraltjenester til industrien, som er svært spennende for hele Hydro, sier Jan Helge Mårdalen, leder for Kraftproduksjon
– Man kan se for seg at kraftforsyningen til de norske verkene i fremtiden håndteres fra én felles driftssentral. Dette ville vært i tråd med «one smelter system»-ambisjonen i Primærmetall der vi ønsker å ta ut skalafordeler på tvers av de norske verkene, forklarer Ola.
Så potensiale for økt sikkerhet og forbedringer
Siden 2011 har Haugaland Kraft i Haugesund vært Hydro Karmøys samarbeidspartner på kontrollrom og kraftforsyning, et samarbeid som har fungert fint.
Samtidig har det vært et overordnet ønske – og en strategi internt i Hydro om å forvalte denne kompetansen internt.
Jens Inge Ve, områdeleder på Karmøy og en av driverne i prosjektet forteller mer om bakgrunnen.
– Vi hadde noen utfall i strømforsyningen til aluminiumproduksjonen for noen år tilbake. Derfor satte vi ned en arbeidsgruppe for å se på potensielle forbedringer knyttet til driftssikkerhet og regularitet, sier Jens Inge.
Noe av det som sprang ut av dette arbeidet var tanken om et felles kontrollrom for aluminiumproduksjon. Her kom det store høyspentmiljøet på Rjukan og i Energi til nytte.
Driftssentralen på Rjukan styrer nemlig allerede 27 kraftverk rundt omkring i Sør-Norge, og har således høy kompetanse på blant annet drift av høyspenningsanlegg.
Kompetanserike ressurser fant sammen
Samarbeidet mellom de involverte partene har vært meget bra, forteller Jens Inge Ve.
– Godt samarbeid, planlegging og systematisk arbeid over tid på tvers av Energi, Hydro Karmøy og miljøet for teknologi og operasjonell støtte i Primærmetall, sier Jens Inge.
Jostein Eggerud, Leder for Driftssentralen på Rjukan, sier reisen har vært lærerik for alle involverte.
– Veldig kompetanserike ressurser fra Karmøy og i Primærmetall generelt har lagt ned stor innsats for å få gjennomført både beslutningen, men også selve opplæringen for Driftssentralen. En veldetaljert risikokartlegging i forkant er gjennomført, og den enorme interessen fra begge parter om å dele sin kompetanse har vært nøkkelen for å få dette til, sier Jostein.
Gevinster
En viktig driver for prosjektet har vært ambisjonen om å ha kompetansen til å drive kraftforsyning til aluminiumverk internt i Hydro. Et utvidet samarbeid med Primærmetall på driftssentraltjenester vil kunne realisere synergier på flere millioner årlig.
Avhengig av hvordan det går med kraftforsyningen til Karmøy, kan det senere bli aktuelt å gjøre det samme med flere av Hydros aluminiumverk i Norge.
Hentet fra Hydro Workplace, tekst: Marius Motrøen.