Industri Energi sine nettsider

Digitalt Medlemsmøte

AKF kaller inn til digitalt medlemsmøte på Teams torsdag 20.mai kl. 1600 – 1800..

Saksliste:
1. Medlemsmøteprotokoll 1/20
2. Tariff
3. Rolling
4. Landsmøte 2021
5. Aktuelle saker og skriv
6. Eventuelt
Påmelding: Ta kontakt med din tillitsvalgt eller FU for link!
OBS: Maks antall på Teams er 250 deltagere.!