Industri Energi sine nettsider

Digitalt Medlemsmøte

AKF kaller inn til digitalt medlemsmøte på Teams tirsdag 14.desember kl. 1700 – 1900.

Saksliste:

  1. Medlemsmøteprotokoll 1/21 og 2/21
  2. Forsikringer
  3. AKF – Veien videre
  4. 6-skift
  5. Landsmøte
  6. Aktuelle saker og skriv
  7. Eventuelt

Påmelding: ta kontakt med din tillitsvalgt eller FU for link til Teams!

OBS: Maks antall på teams er 250 deltagere.

                                    Styret