Industri Energi sine nettsider

Covid-19 retningslinjer KMV

Etter dagens Pandemiberedskapsmøte:Pandemiberedskapsgruppen ser med bekymring på smittesituasjonen lokalt og vil fortløpende vurdere om det er nødvendig og hensiktsmessig med ytterligere tiltak. Det er dialog med smittevernlege i Karmøy kommune, men det er ikke signalisert innstramminger i lokale tiltak.

Anbefalte smitteverntiltak for å begrense smittespredning:
-Ved nyoppståtte, kraftige eller økende symptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smaksans, nedsatt allmenstilstand): Hold deg hjemme inntil du føler deg bra og harvært feberfrii minst 24 timer. Bestill PCR-test i kommunen såsnart som mulig.
-Ved milde forkjølelsessymptomersom ikke er økende (litt tett nese, sår hals og litt hoste når når det ikke er feber):
Du kan ta en hurtigtest i BHT før du går på jobb (kl. 0800-0830 og 1430-1500alle hverdager) Analysetiden er 15 minutter. Dersom testen er negativ kan du gå på jobb.
Ved positiv test blir du sendt hjem i isolasjon og skal følges opp via kommunen (PCR-test)
-Dersom du har vært i en nærkontaktsituasjon (fysk kontakt eller tettere på en smittet enn 2 meter i mer enn 15 minutter):
Du br ta en hurtigtest i BHT selv om du ikke har symptomer. Dersom testen er negativ kan du gå på jobb.
-Test deg for covid-19 uavhengig av vaksinestatus.
-Sørg for god hånd- og hostehygene hele tiden.
Besøk til verk:
Besøkende skal ha mottatt oppdaterte Covid-19 retningslinjer KMV har for besøk.
Dersom det er uklarheter eller spørsmål kan BHT kontaktes på telefon 92817819 (bedriftslege)