Industri Energi sine nettsider

Covid – 19 Hydro Karmøy sommeren 2021

På bakgrunn av det fremdeles er noe smitte lokalt og er en stor andel ansatte som ikke er vaksinerte har pandemiberedskapsgruppen besluttet at det ikke skal innføres lettelser i Covid-19 retningslinjene inn i sommerferien.

Det er stor forståelse for at våre ansatte synes det er krevende å opprettholde tiltakene, og vi får spesielt tilbakemeldinger på dette med bruk av munnbind er slitsomt. Imidlertid så er de potensielle konsekvensene ved et eventuelt lokalt utbrudd såpass store at det er besluttet å opprettholde eksisterende tiltak.
Pandemiberedskapsgruppen har til intensjon å innføre lettelser i bruk av munnbind fra 15.08 (under forutsetning av lavt smittepress). Denne datoen er valgt grunnet at da vil mesteparten av ferieavviklingen være gjennomført og vedlikeholdsstans fullført (Speira har mange kontraktører på besøk i perioden uke 29-32).
Pandemiberedskapsgruppen vil også benytte anledning til å berømme våre ansatte for å ha utvist meget godt smittevern i hele denne krevende perioden. Ønsker dere alle en trygg og smittefri ferie!
Workplace: Jan Axel Roness