Industri Energi sine nettsider

Bonus (PRP) for 2020

Bonus (PRP) både for KRM og KMV for 2020!!

KRM:
Oppnådde en bonus på 68% av en mnd.lønn.

KMV:
Oppnådde en bonus på 48,7% av en mnd.lønn. (fagledere: 47,4%).

Godt jobbet i et krevende år!

Utbetaling for både KRM og KMV vil forhåpentligvis komme på mars lønn.