Industri Energi sine nettsider

Bonus (PRP) for 2019

KRM:
Oppnådde gode resultater i 2019, noe som gav de ansatte en bonus på 51.7%.

KMV:
I metallverket lå det an til at det ikke ble bonusutbetaling dette året, med svakt økonomisk resultat bl. a. pga to strømutfall, innkjøp av ekstra oksid pga Brasilproblemene og cyber angrepet.

Vi leverte også på Karmøy responsplan.

Etter god jobbing fra AKF med støtte fra ledelsen her lokalt, er det nå gitt åpning for justeringer for noen av KPIène. Dette gir en bonusutbetaling også for KMV på 32.3%.

Godt jobbet i et krevende år!

Utbetaling for både KRM og KMV vil komme på mars lønn.

Banner AOF