Industri Energi sine nettsider

Betydelige endringer i smitteverntiltak fra og med 25/9 kl. 16:00

Smittevernreglerne vil tilpasses de offisielle norske regler som til enhver tid gjelder.

Endringer:
• Kantine og garderobe vil nå være åpent som normalt.
• Vi kan treffes som normalt uten avstandskrav eller munnbindkrav.
• Begrensninger for møterom oppheves.
Det kan ved lokale smitteoppblomstringer kunne bli innskjerpinger igjen også hos oss basert på kommunen sine retningslinjer.
Kortversjonen av de nye reglene blir nå:
• Vask hendene med såpe og vann/bruk håndsprit.
• Hold deg hjemme dersom du er syk.
o Respekter krav om isolasjon og regler for testing og karantene