Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Speira-klubben

Mandag 15.januar ble det avholdt Årsmøte i Kantine 2 (“Seaside”). Nestleder i forbundet, Ommund Stokka, styrte årsmøtet med stødig hånd. Med seg som sekretærer hadde han Rune Nordanger og Jan Inge Sørensen. 

Det var ingen innkomne forslag.

Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning

Det var ingen innkomne forslag.

Valg:

Leder: Ingunn Hansen ikke på valg

Nestleder: Jan Åge Johansen 2 år (gjenvalg)

Sekretær: Trond Madsen ikke på valg

Hovedverneombud: Nina Larsen ikke på valg

Vara Hovedverneombud: Kristian Georgsen 2 år (ny)

Valgkomite (1 år): Helge Syre, Odd Magne Andreassen, Jan Inge Sørensen

Ommund Stokka informerte om aktuelle saker fra forbundet.