Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i Hydro Karmøy Kunstforening

Hydro Karmøy Kunstforening kaller inn til Årsmøte torsdag 29. november kl. 19.00 i Infosalen.

Vinnertrekning av innkjøpt kunst ble foretatt i styremøte 5. November.Kun vinnerne får skriftlig beskjed per post.

All kunst er ustilt i Infosalen fra tirsdag 20. november fram til årsmøtet.

Kjelleren i Brunosten er åpen kun i kontortid.

Mandag 26. og tirsdag 27. november er Infosalen åpen til kl. 19:00.

Utstillingen er åpen for alle. Ta gjerne med familie og venner!

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på innkjøpt kunst, og vi vil legge ut lister i Infosalen til det formålet. Gi oss din mening.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være levert styret senest 21. november.

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet!

Nyheten er hentet fra Hydro  intranett, forfatter: Eivind Skeie