Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening

Torsdag 20.februar kl 1800 avholder AKF Årsmøte i aulaen på Kopervik videregående skole.

Dagsorden:

 • Dagsorden:
  1. Åpning konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Bevilgninger
  6. Valg
  7. Avslutning

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Styre