Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i Alnor Kjemiske Fagforening

Torsdag 21.februar kl 1800 avholder AKF Årsmøte i hovedetasjen på Salteriet («AKF Huset»)

Dagsorden:

  • Sak 1: Åpning konstituering
  • Sak 2: Årsberetning
  • Sak 3: Regnskap/budsjett
  • Sak 4: Innkomne forslag
  • Sak 5: Bevilgninger
  • Sak 6: Valg
  • Sak 7: Avslutning

Etter Årsmøtet blir det servert reker m/tilbehør.

Vel møtt!