Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i AKF

Torsdag 30. mars avholdt Alnor Kjemiske Fagforening årsmøte 2023.

22 medlemmer, 16 av disse stemmeberettige, møtte opp på Salteriet for å overvære:

  1. Åpning/Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Innkomne forslag
  4. Regnskap
  5. Bevilgninger
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Dirigentbordet bestod av Asle Reime, dirigent og Nina Larsen sekretær.

Forslag:

Alnor Kjemiske Fagforening foreslo kontigentfritak for lokal kontigent til Alnor Kjemiske Fagforening for pensjonister som er fylt 67 år og ikke er i arbeid.

Forslaget ble vedtatt av Årsmøtet.

Det ble bevilget 19 000 kroner til lokle lag og foreninger.

Valg:
Styret i AKF består av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
AKF Hydroklubben Jan Kåre Johannesen
AKF Hydroklubben Alf Ytrland
AKF Hydroklubben Therese Krokedal
AKF Speiraklubben Jan Åge Johansen
1.vara AKF Hydroklubben Odd Johan Lohne Odde
2.vara AKF Hydroklubben Trygve Eriksen
1.vara AKF Speiraklubben Trond Madsen
1.vara AKF Bilfingerklubben Hein Sandhåland

Ungdomsutvalget:
Simen Ådland (S), Benedicte Sakkestad (H), Asgeir Johnsen (H), Futsum Mebrathu (H), Emily Kvalavåg (H), Benjamin Ocaya (H), Camilla Apeland (H) og Kristoffer Hemnes (H)

Revisorer: Torbjørn Brekke og Helge Syre
Vara revisorer: Per Arne Rosenberg og Hein Sandhåland

LO i Nord Rogaland:
1. Helge Syre, Vara: Margunn Sundve
2. Georg Vikshåland, Vara: Jan Kåre Johannesen
3. Per Arne Rosenberg, Vara: Per Frode Johansen
4. Trygve Eriksen, Vara: Jan Åge Johansen
5. Odd Johan L. Odde, Vara: Alf Ytreland

Barnehagen, Eventyrhagen:
Kari Kaldheim
Roald Alsaker
Ola Olsen