Industri Energi sine nettsider

Årsmøte i AKF Hydro-klubben

Årsmøte i AKF Hydro Klubben blir avholdt den 15. januar 2024 kl. 1545 i infosalen Kopervik/Stangeland.

Dagsorden:
Sak 1. Åpning/Konstituering
Sak 2. Innkomne forslag
Sak 3. Valg
Sak 4. Avslutning

Frist for innlevering av forslag og innstilling til Valgkomiteen er 1.januar, ift vedtekter.

Enkel bevertning!