Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Hydro-klubben

Mandag 15.januar ble det avholdt Årsmøte i møterom Kopervik/Stangeland. Dirigent var Georg Vikshåland, og sekretær var Trygve Eriksen

Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning

Det var ingen innkomne forslag.

Valg:

Leder: Margunn Sundve, 2 år (gjenvalg)

Nestleder/kasserer: Per Frode Johansen, ikke på valg

Sekretær/sosialtillitsvalgt: Therese Krokedal, ikke på valg

Avselingstillitsvalgt elektrolyse, pressbolt, tråd ikke på valg

Merkantil/FLT ikke på valg

Tillitsvalgt logistikk, observatør ikke på valg

Hovedverneombud: Roger Alsaker. ikke på valg

Vara HVO: Kåre Ferkingstad, 2 år (gjenvalg)

Leder informerte om aktuelle saker.