Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Alnor Kjemiske Forening 2024

Årets møte i foreningen ble avholdt 4.april på Seaside

16 medlemmer, 14 av disse stemmeberettiget, møtte opp på for å overvære:

  1. Åpning/Konstituering
  2. Årsberetning
  3. Innkomne forslag
  4. Regnskap
  5. Bevilgninger
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Dirigentbordet bestod av Yngve Eriksen som dirigent, og Trygve Eriksen som sekretær.

Det ble også bevilget 22 500 kroner til lokale lag og foreninger.

Valg:
Styret i AKF består av:
Leder Margunn Sundve Hydro
Nestleder Ingunn Hansen Speira
Sekretær Kåre Fossdal Bilfinger
Kasserer Per Frode Johansen Hydro

AKF Hydroklubben Avdelingstillitsvalgt Elektrolyse (Johannes Våga)
AKF Hydroklubben Avdelingstillitsvalgt Pressboltstøperi (Henning Fylkesnes)
AKF Hydroklubben Sekretær/Sosialtillitsvalgt (Therese Krokedal)
AKF Speiraklubben Nestleder (Jan Åge Johansen)

Vara til styret:
1.vara AKF Hydroklubben Avdelingstillitsvalgt Trådstøperi (Odd Johan Lohne Odde)
2.vara AKF Hydroklubben IE & FLT individuelt (Trygve Eriksen)
1.vara AKF Speiraklubben Sekretær (Trond Madsen)
1.vara AKF Bilfingerklubben Nestleder (Hein Sandhåland)

Ungdomsutvalget:
Petter Troland (H), Benedicte Sakkestad (H), Asgeir Johnsen (H), Futsum Mebrathu (H) Emily Kvalavåg(H), Benjamin Ocaya (H), Camilla Apeland (H), Kristoffer Hemnes (H)

Revisorer: Torbjørn Brekke og Helge Syre
Vara revisorer: Per Arne Rosenberg og Hein Sandhåland

LO i Nord Rogaland:
1. Helge Syre, Vara: Margunn Sundve
2. Georg Vikshåland, Vara: Johannes Våga
3. Per Arne Rosenberg, Vara: Per Frode Johansen
4. Trygve Eriksen, Vara: Ingunn Hansen
5. Odd Johan L. Odde, Vara: Henning Fylkesnes

Barnehagen, Eventyrhagen:
Kari Kaldheim
Roald Alsaker
Ola Olsen