Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Alnor Kjemiske Fagforening

«Salteriet» (AKF Huset) torsdag 16.september kl. 1800.Dagsorden:1. Åpning/ konstituering2. Årsberetning3. Regnskap/budsjett4. Innkomne forslag5. Bevilgninger6. Valg7. Valg Landsmøtedelegater8. AvslutningEnkel bevertning.Vel møtt!Styre