Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Alnor Kjemiske Fagforening


Torsdag 30.mars kl 1800 avholder AKF Årsmøte i hovedetasjen på Salteriet («AKF Huset»)
Dagsorden:
Sak 1: Åpning/Konstituering
Sak 2: Årsberetning
Sak 3: Innkomne forslag
Sak 4: Regnskap
Sak 5: Bevilgninger
Sak 6: Budsjett
Sak 7: Valg
Sak 8: Avslutning
Enkel bevertning.
Vel møtt!
Styre