Industri Energi sine nettsider

Årsmøte AKF Speira-klubben

Tirsdag 22. november kl. 1800 avholder AKF Speira-klubben tidenes første Årsmøte på «Salteriet» (AKF-huset).

Det skal velges leder, nestleder, sekretær, HVO, vara HVO og valgkomite.
Konstituert valgkomite fram mot Årsmøte 2022:
Bjørn Aarø (leder) tlf 90992894
Helge Syre (sekretær) tlf 90175626
Odd Magne Andreassen tlf 93433987
Frist for forslag til kandidater til de forskjellige vervene sendes til valgkomiten senest 14.november 2022.
Saker som ønskes behandlet på Årsmøte, må være styre i hende (skriftlig) senest 8. november 2022.
Dagsorden kommer senere!