Industri Energi sine nettsider

Årsmøte AKF Speira-klubben

Mandag 15. januar 2024 kl. 1545 avholder AKF Speira-klubben Årsmøte i Kantine 2 u0022Seasideu0022.

Dagsorden:
Sak 1 Åpning/Konstituering
Sak 2 innkomne forslag
Sak 3 Valg
Sak 4 Avslutning

Frist for innlevering er 1. januar 2024:

  • forslag til navn/kandidater på valg til årsmøte i AKF-Speira-klubben er 1. januar 2024*. (på valg:  nestleder, vara HVO og Valgkomite)

Sendes til valgkomiteen ved Helge Syre/ Odd Magne Andreassen.

  • Saker som ønskes behandlet på årsmøte i AKF Speira-klubben er 1. januar 2024*. Sendes (skriftlig) til styret v/Ingunn Hansen.

Enkel bevertning
Velkommen!
Styret