Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2022

AKF avholder Årsmøte på «Salteriet» (AKF-huset) torsdag 31.mars kl. 1800.Dagsorden:Sak 1. Åpning/KonstitueringSak 2. ÅrsberetningSak 3. Regnskap/budsjettSak 4. Innkomne forslagSak 5. BevilgningerSak 6. ValgSak 7. AvslutningEnkel bevertning!Vel møtt!Styret