Industri Energi sine nettsider

Årets influensavaksine har kommet!

«Drop in» vaksinering i BHT kl. 0900-1100 og kl. 1300-1500 alle hverdager.

Målgruppen er personer med kronisk sykdom:
•Astma, KOLS og annen kronisk luftveissykdom
•Hjerte- og karsykdom
•Leversvikt, nyresvikt
•Diabetes type 1 og 2
•Svært alvorlig fedme
•Nedsatt immunforsvar, for eksempel ved kreftsykdom
•Gravide arbeidstakere (etter uke 12)
•Alle som omgås kronisk syke eller svekkede personer
•Alle fra og med 65 år
•Helsepersonell
Friske personer bør også vurdere vaksinering da dette begrenser sykdomsspredning. Det beskytter igjen sårbare og syke personer i samfunnet.