Industri Energi sine nettsider

Årets aksjekjøpsordning er nå klar

 

Fast ansatte i selskapets norske virksomheter vil i løpet av kort tid få tilbud om kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA til en verdi av kr. 25.000,- med 50 prosent rabatt.

Basert på en gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i perioden 16 – 22 februar i år på kr. 56,40, gir dette 443 aksjer til en kjøpskurs på kr. 28,20.
Som i tidligere år vil Interessekontoret ta ansvar for den administrative delen av tilbudsprosessen. Årets rentefrie aksjelån vil være på kr 16.292,60 og tilbakebetaling vil som vanlig skje over 12 måneder.