Industri Energi sine nettsider

Årets aksjekjøpsordning er klar

Forutsetningene for årets aksjekjøpsordning er nå klare. Aksjekurs-utviklingen for Norsk Hydro ASA på Oslo Børs var negativ fra utgangen av 2017 til utgangen av 2018, hvilket innebærer at ansatte i år vil få tilbud om kjøp av aksjer til en verdi av kr. 12.500,- med 50 prosent rabatt.

 

 

Fast ansatte i selskapets norske virksomheter vil i år få tilbud om å kjøpe 361 aksjer i Norsk Hydro ASA til en kjøpskurs på kr. 17,28. Kjøpet vil bli finansiert gjennom et rentefritt lån på kr. 6.238,08 gjennom Interessekontoret, med nedbetaling over 12 måneder.

Aksjetilbudet vil primært være tilgjengelig ved innlogging på Interessekontorets sider på Hydros intranett i perioden 10. til 31. mars, men vil også bli sendt hver enkelt per post. For å lette administrasjon og unngå feilsendinger oppfordres alle til å benytte elektronisk tegning.

Nyheten er hentet fra intranett (Tor Haukedal)