Industri Energi sine nettsider

Åpning av NHFs hytter og leiligheter

Norsk Hydros Feriesteder  gjenåpner hytter og leiligheter f.o.m 1.mai, dog med noen restriksjoner.

-Beslutningen om lukking av samtlige hytter og leiligheter ut april opprettholdes.

-Alle hytter og leiligheter i Norge åpnes for bruk f.o.m. 1.mai, dog slik at hytter og leiligheter som har vært i bruk lukkes ned i minium 3 døgn etter siste bruksdøgn.

-Overnevnte innebærer at den enkelte, ved bestilling, må påse at 3-døgnskravet opprettholdes.

-Vår bookingtjeneste vil til enhver tid måtte påse at bookinger som ikke tilfredsstiller 3-døgnskravet blir endret eller kansellert.

-Lokalt tilsynspersonell vil bidra til at 3-døgnskravet opprettholdes.

-Det gjennomføres ingen spesielle desinfeksjonstiltak av hytter eller leiligheter, og den enkelte leietaker må selv vurdere og eventuelt gjennomvære slike tiltak for egen regning.

-Ordningen gjelder fram til oppstart av sesongbestilte hytter og leiligheter ved feriesteder som har sommersesong (starter 15.juni). Ved andre feriesteder vil ordningen gjelde inntil videre.

-Arbeidsutvalget vil komme tilbake til styret i god tid før sommersesongen starter, med forslag til løsning knyttet til de tildelinger som er gjort på Hydrostranda og Liarvåg.

-Leiligheter i Spania holdes stengt inntil videre.