Industri Energi sine nettsider

Andre kvartal 2022: Nytt rekordresultat for Hydro Karmøy

Fredag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på svimlende 1,26 millarder kroner kroner for andre kvartal 2022. Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal sier at et godt marked med høye aluminiumspriser bidrar til det sterke resultatet for andre kvartal.

Sammen med gode prestasjoner i organisasjonen, blir det igjen et godt resultat, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal, som kan se tilbake på eit første halvår med 2,17 milliarderi overskudd.

Guddal roser også de ansatte for sikkerheitsarbeidet. Så langt i 2022 er det ingen registrerte skader ved Hydro Karmøy.

Sikkerhet er selve fundamentet for virksomheten vår, og kommer alltid først.  Målet er at ingen skal skade seg på Hydro Karmøy, sier Guddal.

Det ser ut til at vi har lagt bak oss det beste kvartalsresultatet på en stund. Allerede nå ser vi lavere etterspørsel og lavere prisar for aluminium, noe som vil virke inn på resultatene framover, seier Guddal.

På lengre sikt vil tilgang på ny fornybar kraft være sentralt for å utvikle aluminiumsproduksjonen på Karmøy.