Industri Energi sine nettsider

Andre kvartal 2017: Fortsatt god utvikling ved Hydro Karmøy

Med stigende metallpriser og fortsatt svak norsk krone, blåste vinden i riktig retning for Hydro Karmøy i andre kvartal. Nå gjør organisasjonen seg klar for folkefest i august.

– Både metallverket og valseverket gjør det produksjonsmessig bra i andre kvartal. Vi har stabil drift i alle ledd av fabrikken, sier de to fabrikksjefene ved henholdsvis metallverket og valseverket, Tom Petter Johansen og Svein Oscar Vormedal, i en felles uttalelse knyttet til kvartalstallene som ble offentliggjort tirsdag.Samlet resultat før renter og skatt for metallverk og valseverk endte i andre kvartal på 156 millioner kroner, en oppgang fra 133 millioner kroner i første kvartal. Overskuddet ved fabrikken etter årets seks første måneder utgjør 298 millioner kroner.Høyere aluminiumspriser

For metallverket dro høyere aluminiumspris regnskapstallene i positiv retning. – Effektene av høyere metallpriser og svakere kronekurs, mer enn veier opp for at vi også opplevde økning i råvarekostnadene våre, sier Johansen og viser spesielt til økte priser på råvaren aluminiumoksid, samt karbon som benyttes som reaksjonsmateriale i elektrolysen.

Sammenlignet med første kvartal steg metallprisene med nesten 10 prosent, målt i kroner, noe som gir betydelig utslag på bunnlinjen til Hydro Karmøy.

Marginpress for valseverket

For valseverket ble kvartalet mer krevende enn første kvartal, både på grunn av færre produksjonsdager og press på marginene.

– Til tross for at vi har flere «rød-dager» i andre kvartal enn i første kvartal, har vi opprettholdt høyt produksjonsvolum. Men marginene våre har vært lavere i andre kvartal, noe som trekker resultatet vårt ned, forklarer Vormedal.

Resultatet til valseverket gikk ned fra 20 millioner kroner før renter og skatt i første kvartal, til 11 millioner kroner i andre kvartal.

Forbereder folkefest

24. august inviterer Hydro til gratiskonsert i Kopervik. 50-årsjubileet til fabrikken og innvielse av teknologipiloten som selskapet bygger på Håvik skal feires med gratiskonsert på Festplassen i Kopervik.

Statsminister Erna Solberg har meldt sin ankomst, og nylig ble det kjent at Alan Walker blir headliner under arrangementet. Han følges opp av Amanda Delara, Arif og DJ Lente.

– Dette blir en stor dag for oss i Hydro, og vi håper det blir skikkelig folkefest for store og små, med fullsatt festplass og god stemning, sier fabrikksjefene Johansen og Vormedal.

Banner AOF