Industri Energi sine nettsider

Albras gjenopptar normal aluminiumproduksjon

Styret i Albras besluttet i dag, 21. mai, å gjenoppta normal aluminiumsproduksjon ved aluminiumverket Albras i Brasil. Albras reduserte produksjonen med 50% i april 2018 og vil nå gjenoppta normal drift.

Prosessen med å gjenoppta full produksjon ved Albras vil bli igangsatt umiddelbart. Anlegget forventes å produsere med full kapasitet i løpet av andre halvår 2019.

Beslutningen om å gjenoppta normal produksjon på Albras kom etter at den føderale domstolen i Belem, Brasil, 15. mai og 20. mai besluttet å løfte produksjonsembargoene på Alunorte, slik at Alunorte kan gjenoppta normal produksjon.

Albras reduserte produksjonen med 230 000 tonn årlig produksjon i midten av april 2018, etter Alunortes tvungne reduksjon i produksjon, av en årlig kapasitet på 460 000 tonn primæraluminium. Hydro eier 51 prosent av Albras, de resterende 49 prosent eies av Nippon Amazon Aluminum Co. Ltd.

Hentet fra Hydros intranett. Forfatter: Stian Hasle